Menu:


Home

vdln bouwfysica is een jong adviesbureau met een langdurige ervaring. Pas in eigen beheer gestart met advisering op het terrein van bouwfysica na 45 jaar verwerving van kennis in projecten van verschillende aard, zowel voor huisvesting van individuen als van bedrijven, organisaties en instellingen.
Met die kennis kan zij partijen van dienst zijn, die behoefte hebben aan een plek om in te kunnen verblijven of die voor anderen te realiseren, die om andere redenen initiatieven nemen voor de realisatie van bouwprojecten, die daarvoor verantwoordelijk zijn of de leefkwaliteit moeten of willen bewaken. En wel door toetsing van het ontwerp in het kader van de bouwregelgeving of door middel van kennis bij te dragen aan de realisatie van de wensen van opdrachtgevers en gebruikers van huisvesting voor bewoners, ondernemers en bestuurders, bedrijven en instellingen.

Kortom, aan iedereen die niet alleen te maken heeft met de (on)gewenste invloeden van klimaat en omgeving, maar daarop ook controle wil hebben. De foto hierboven van een willekeurig tafreel geeft in zekere zin een goed beeld van de behoefte daaraan.

  

Wat is bouwfysica eigenlijk?

Hoewel daar verschillend over gedacht wordt, is het buiten twijfel dat het betrekking heeft op alle fysische aspecten van de beleving van het verblijf in een gebouwde omgeving. Perceptie door onze zintuigen. Horen zien en voelen. Geluid, zoals bijvoorbeeld geluidhinder aan de ene kant, maar ook wenselijk geluid als communicatiemiddel aan de andere kant. Ook op comfortaspecten als temperatuur, warmte en kou, maar ook energiehuishouding en gezondheid, waarbij ventilatie een belangrijke rol speelt. Bouwfysica heeft alles te maken met akoestiek, geluidwering, geluidisolatie, ventilatie, dag- en kunstlicht, warmtehuishouding en bezonning.

Wilt u nu meer weten, neem dan contact op via de contact-pagina